ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด

ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยคุณเซียะหุย - คุณสุภาภรณ์ ไตรรัตน์โกศล ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท และเพื่อเป็นการรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000.00 บาท ในปี พ. ศ. 2549 และล่าสุดเดือน กันยายน พ. ศ. 2555เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000.00 บาท

ปัจจุบันบริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 52-52/1 ซอยเอกชัย 132 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ บนเนื้อที่กว่า 18 ไร่ (4 โรงงาน )


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก งานเป่าพลาสติก ผลิดแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จวบจนปัจจุบันของทีมงานบริหาร และการผลิตมืออาชีพ บริษัทฯ ได้เติบโตก้าวหน้าขี้นอย่างรวดเร็วจนได้กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าและเป็นบริษัทฯ ผู้นำในนวัตกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลมีระบบบริหารคุณภาพและการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนโดยทีมงานช่างปรับฉีด,ทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้งใน และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานฉีด งานเป่า งานแม่พิมพ์พลาสติกต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น,พัดลม,หม้อหุงข้าว) ชิ้นส่วนรถยนต์,ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนกล่องตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ำ โคมไฟ ตลอดจนงานขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

โดยทางบริษัทฯ มีความชำนาญและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เทคโนโลยี่ในการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรมีศักยภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกโดยตรง จึงได้งานที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว ตรงเวลา ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ

  • ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คน
  • มีเครื่องฉีดพลาสติก 55 เครื่อง มีกำลังการผลิตสูงสุดถึง......ตันต่อเดือน
  • มีโรงงานผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแม่พิมพ์ แบบครบวงจร
ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ประวัติ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด